månadsarkiv: december 2015

Skolmaterial för entreprenöriellt lärande

Om Vårt samhälle

Vårt samhälle™ är ett läromedel som främst riktar sig till grundskolans tidiga åldrar, årskurs 1-5, men kan även användas för yngre och äldre åldrar. Provexemplar på materialet finns att låna hos Hillevi Lennström.

Via fem moduler får eleverna lära sig om hur ett samhälle är uppbyggt, vilken betydelse människor och arbetsliv har för samhället, hur lätt man själv kan vara med och bidra och vad demokrati är. Eleverna får träning i kommunikation, samarbete, problemlösning, argumentation och hur man fattar beslut i grupp.

Beställ läromedlet
Vårt samhälle beställs via vår webshop och kostar 350 kronor + moms, frakt och expeditionsavgift.
Läromedlet består både av en klassuppsättning elevmaterial och en praktisk lärarhandledning som guidar dig genom alla fem moduler och ger exempel på tilläggsövningar för hela klassen.