månadsarkiv: oktober 2014

Företagsdagar för klass 6

Tänknikcentrum anordnar sedan många år en heldag med studiebesök på 3 större företag för Vårgårdas elever i klass 6. Vilka företag som besöks varierar något från år till år.

DSC06718DSC06719Ovan syns elever som får information samt uppgifter att hjälpa till med på Vårgårda Buss.

DSC06733DSC06743Vårgårda Armaturfabrik som ingår i Villeroy & Bosh koncernen erbjöd ett både lärorikt och intressant möte för eleverna.

Räkna med Pierre för elever år 1-6

Sedan många år har Vårgårdas elever blivit utmanade att räkna på en verklig uppgift med utgångspunkt från något av Vårgårdas företag. Våren 2013 var det Vårgårda Screentryckeri som stod som sponsor för idé och pris. Vinnande klass fick äran att designa ett tryck till valfri Tshirt.

DSC06990DSC06994DSC07005DSC07101Klassen följde sedan arbetet från skiss till färdig produkt via besök på företaget och mailväxling. Mycket uppskattat och lärorikt för alla inblandade.

Studiebesök på VH Biogas oktober 2014

VH Biogas 2Studiebesök på Biogasanläggningen från Vårgårda skolor torsdag 2014-10-16

VH Biogas 3 Per-Olof Rosén, Projektledare visade runt på den nya anläggningen i Thumberg, Vårgårda.

VH Biogas 1

Deltagarna fick en tydlig inblick i hur processen från bondgård till bränsle fungerade. Något som med tiden kan överföras till elevarbeten i skolorna kring tex Hållbar utveckling.

Här är en kort och instruktiv film om VH Biogas som passar att visa tex i undervisning :

Här finns också ett bildspel som på ett enkelt sätt beskriver processen i Biogasanläggningen steg för steg.

Har du frågor till Per-Olof eller vill boka besök på anläggningen?

maila gärna!   rosen@vhbiogas.se

 

Företagsdagar juni 2014

 

20140602_122421

Skola och Näringsliv behöver samarbeta för en gynnsam utveckling för framtiden, det står både i läroplanen och kommunens vision. Därför har Vårgårda kommun, Företagarna och Center of Innovation  i många år anordnat aktiviteter  mellan kommunens skolor och arbetsplatser i området. Studiebesök, mässor, temadagar och tävlingar är exempel på former för dessa möten. I våras blev kontakpersoner från skolorna inbjudna till Företagsdagar, med besök på 3 Vårgårdaföretag och diskussioner kring hur samarbetet kunde utvecklas vidare.

20140602_130541

Här ses några av deltagarna på Företagsdagen den 2:a juni 2014 under besöket på Doggy.

På schemat stod även Autoliv med Carstad City och VIAB som programpunkter.

Efter dagen beslöts att fortsätta arbetet för en strukturerad handlingsplan för utbytet mellan skola och näringsliv.

 

 

Stormöte 18 november 2013

 

COI      vårgårda kommun

Pierres bild

NOTERINGAR FRÅN COI STORMÖTE DEN 18 NOVEMEBR 2013
PROGRAM SAMVERKAN SKOLA – NÄRINGSLIV
Först och främst vill vi framföra ett stort tack till alla som tog sig tid att komma och medverka till att vi nu har ett antal mycket bra förslag att arbeta vidare med.
Vi var faktiskt närmare 80 personer som var där. Fantastiskt bra. Det visar att det finns krafter som gärna vill och kan medverka till att vi får en skola i toppklass.
Tillsammans med skolan har vi bildat en första arbetsgrupp som dels skall hantera alla förslag som nu finns och som dels skall utforma en handlingsplan för det fortsatta arbetet.
Arbetsgruppen består av:
Från skolan Eva Thelin, Carina Berg och Pierre Andersson
Från COI Anders Heleander och Ulf Lofterud
När man läser de förslag som inlämnades efter kvällens aktivitet så finns det ett antal punkter som återkommer och som vi uppfattar anses vara viktiga för såväl näringsliv som skola.
Exempel på detta är
-Studiebesök på företag i låg-, mellan-, högstadie och gymnasienivå
-Lärarna respektive företagarna gör på studiebesök hos varandra. Speeddating!
-Använd företagsrepresentanter respektive seniorer som föreläsare i skolan
-Upprätta en förteckning över mentorer som finns tillgängliga för skolan
-Fadderföretag
-Skapa samverkansgrupper, mötesplatser
-Systematiskt arbete – kontinuitet
-Skapa verkliga uppgifter från näringslivet som skolans elever kan arbeta med
-UF är viktigt och kan utvecklas vidare
-Hur utnyttja och utveckla TänkNik utbildningarna?
-Elevernas egna funderingar om näringsliv
-Möten och besök planeras bättre
-Samverka, bygga broar
-Hur involvera föräldrarna?
-Bättre kunskap inom lärarkåren om vilka företag som finns på orten
-Bättre kunskap om i skolan om hur dagens företagsamhet fungerar i praktiken
Alla förslag som lämnades kommer att beaktas och användas i största möjliga mån. De som ovan nämns är som sagts förslag som återkommer ofta och går som en röd tråd genom underlagen.
Det här projektet kommer givetvis att kräva insatser från många men det är uppenbart att viljan finns nu gäller det att forma en bra handlingsplan. Tips och råd under resans gång mottages givetvis tacksamt.
Ni lär höra från oss framöver!!
Vårgårda 25 november 2013
Anders Heleander Ulf Lofterud Eva Thelin

 

 

 

Hillevi Lennström, Samordnare Skola-Näringsliv i Vårgårda Kommun

Hillevi Lennström Samordnare Skola-Näringsliv i Vårgårda Kommun

Hillevi Lennström, Samordnare Skola-Näringsliv i Vårgårda Kommun

Hej!

Jag heter Hillevi Lennström.

Jag arbetar sedan 20 år som lärare i Ma/No och Eng.

I Oktober 2014 började mitt nya uppdrag som samordnare för Vårgårda skolor och Näringsliv.

Jag kommer en dag i veckan att verka för att knyta kontakter och hitta uppgifter och arbetsmetoder med inriktning på att gynna både skola och företag.

Företagen är intresserade av att kunna rekrytera kompetent personal i framtiden. Skolorna har som ett uppdrag att förankra sin verksamhet i omgivningen tex företag och samhälle.

Jag kommer via en enkät till skolorna att börja med att fråga flera pedagoger om deras önskemål och behov av material och uppgifter i olika kunskapsområden.

Därefter tänker jag vända mig till företagarna i Vårgårda för att försöka matcha skolornas önskemål med deras resurser. Pierre Jamot som sedan många år har hanterat flera ärenden i det här området, kommer att finnas som bollplank och stöd.

Min förhoppning är att genom planering och förberedande research kunna underlätta för både skola och näringsliv att hitta ett samarbete som svarar upp till respektive målgrupps riktlinjer.

Med förhoppning om trevliga, givande och konstruktiva möten framöver.

/Hillevi Lennström